Genetik Veri Paylaşımı Hakkında Genelge
31 Aralık 2021

          Ülkemizde, klasik ve ileri nesil dizileme {Next Generation Sequencing, NGS) yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen yüksek hacimli nükleik asit (DNA/RNA) dizileme işlemleri genetik tanı ya da bilimsel araştırma amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bakanlığımızca bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilginin depolanması ve paylaşılması ile ilgili düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
          Bu kapsamda özellikle kişinin biyolojik kimliğinin belirlenmesi için genetik bilgi içeren tüm genetik verilerin yönetimi ve paylaşıma açılması için yayımlanan genelgeye riayet edilmesi gerekmektedir.
          Genetik Veri Paylaşımı 2021/14'nolu Genelge