Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi
11 Şubat 2021

                      Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği  Madde 34 "Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlara aittir. Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Türkiye’ye giriş ve çıkışı Bakanlığın onayı ile yapılır" ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği Madde 25  "(2)  Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı Merkeze aittir. Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numuneler, Bakanlık takip sistemine kaydedilir." hükümleriyle belirtildiği üzere söz konusu yurtdışı biyolojik materyal transferi halinde aşağıda linki verilen web sitesi üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

Yurt Dışı Biyolojik Materyal Transfer Sistemi