Covid-19 (SARS-CoV-2) Dış Kalite Kontrol Test Sonuçlarının Dış Kalite Değerlendirme (DKD) Programına Kaydı Hakkında
04 Ocak 2021

                     COVID-19 (SARS-CoV-2) RT-PCR testi çalışan tüm sağlık kuruluşlarındaki laboratuvar ve merkezlerin en az bir ulusal veya uluslararası kabul görmüş dış kalite kontrol programına dahil olmalarının sağlanması gerekmekte olup ilgili laboratuvar ve merkezlerin dahil oldukları program test sonuçlarını Bakanlığımız program web portalı olan; https://dkd.saglik.gov.tr/  adresine düzenli kaydetmeleri için gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi gerekmektedir. 
                     Covid-19 (SARS-CoV-2) Hakkında Resmi Yazı