Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü
28 Eylül 2020

          Genel Müdürlüğümüz tarafından, tıbbi laboratuvarlar arası standardizasyon ve maliyet etkin bir hizmet sunumu sağlanması amacıyla tıbbi biyokimya laboratuvarlarını, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarını, tıbbi patoloji laboratuvarlarını ve doku tipleme laboratuvarlarını kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. İlgili Proje çerçevesinde klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü” hazırlanmıştır.

          Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürünü