Akılcı Laboratuvar Projesi Kapsamındaki "Sonuç Raporlarının Standardizasyonu" Çalışması
22 Eylül 2020


          Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi kapsamında tıbbi laboratuvar hizmetlerinin doğru, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizdeki tıbbi laboratuvarda hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporları standardize edilmiştir. Laboratuvar dallarının (tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji ve tıbbi patoloji laboratuvarı) kullanılabileceği  tetkik sonuç rapor formatları aşağıdadır.
 
          Tıbbi Laboratuvarlar Tetkik Sonuç Rapor Formatları