Test Ölçüm Birimlerine İlişkin Düzenleme (Test Ölçüm Birimleri Versiyon-2)
15 Eylül 2021

             Akılcı Laboratuvar Kullanımı uygulaması kapsamında farklı tıbbi laboratuvarlarda çalışılan aynı teste ilişkin tıbbi laboratuvar sonuç raporlarındaki test ölçüm birimlerinin standart hale getirilerek klinik karar sürecinin kolaylaştırılması, hasta güvenliğinin korunması, kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla laboratuvarlarda çalışılmakta olan test birimlerinin standardizasyonu ve harmonizasyonuna yönelik Bakanlığımızca çalışma başlatıldığından bahisle tüm tıbbi laboratuvarlarda test ölçüm birimlerinde bulunan tutarsızlıkları ortadan kaldırmak için Genel Müdürlüğümüzün 03/07/2021 tarihli yazısı ile düzenleme yapılmıştı.
            Ancak söz konusu yazı ekinde sunulan test ölçüm birimlerinin tıbbi laboratuvarlarda uygulanması sonrası sağlık hizmet sunucularının Bakanlığımıza ilettiği geri bildirimler de dikkate alınarak konuya ilişkin yapılan yeniden değerlendirme neticesinde bazı test birimlerinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup söz konusu listede yer almadığı tespit edilen testler de listeye eklenerek test ölçüm birimleri listesi güncellenmiş ve “Test Ölçüm Birimleri Versiyon-2” olarak aşağıda sunulmuştur.

TEST ÖLÇÜM BİRİMLERİ VERSİYON 2 (Excel)
TEST ÖLÇÜM BİRİMLERİ VERSİYON 2 (Pdf)