Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Nükleer Tıp Hizmetleri Konsültasyon İstemi Prosedürü
21 Eylül 2020

          Görüntüleme hizmetlerinin gereksinimlerinin saptanarak standartların belirlenmesi, geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla “Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsamında, klinisyen ile nükleer tıp uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla “Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Nükleer Tıp Hizmetleri Konsültasyon İstemi Prosedürü” hazırlanmıştır. 

                Akılcı Tıbbi Görüntüleme Kullanımı Nükleer Tıp Hizmetleri Konsültasyon İstemi Prosedürü