ÇKYS’de tıbbi laboratuvar verilerinin ulaşılabileceği Tıbbi Laboratuvar Bilgi Ekranı açılmıştır.
16 Eylül 2020

Ülkemizde kamu ve üniversite hastaneleri ile halk sağlığı müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren tüm tıbbi laboratuvarların ruhsatlandırılma sürecinde kullanmak üzere ÇKYS’de tıbbi laboratuvar verilerinin ulaşılabileceği Tıbbi Laboratuvar Bilgi Ekranı açılmıştır.

Bu kapsamda, 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tıbbi laboratuvarların uyum süresi 31.12.2016 tarihine kadar uzatıldığından ilinizde bulunan tüm tıbbi laboratuvarların veri girişlerinin ekte bulunan bilgiler doğrultusunda, belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir.

 

 

Tıbbi Laboratuvar Bilgi Ekranı Hakkında İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı için Tıklayınız...

Sisteme veri giriş aşamalarını içeren metin için Tıklayınız...

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından veri girişi için kullanılacak metin için Tıklayınız...

Birim sorumluları tarafından veri girişi için kullanılacak metin için Tıklayınız...