Madde Bağımlılığı
22 Eylül 2020


09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Tıbbi laboratuvarların çalışma esasları başlıklı 12 inci maddesinde (14) “Yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve maddelerin analizini yapan tıbbi laboratuvarlar ile alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerindeki tıbbi laboratuvarların çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir” hükmeder

Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı ve tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda “İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları" Yayınlandı.

Resmi yazıyı görmek için tıklayınız... 

İşleyiş esaslarını görmek için tıklayınız...
17.07.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki Tıbbi Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgeyi görmek için tıklayınız... 

27.03.2015 tarih ve 2015/14 sayılı İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelgeyi görmek için tıklayınız... 

“İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge” kapsamında Doğrulama Laboratuvarlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Planlama İlanı hazırlanmış olup web sitemizde yayınlanacaktır.

Resmi yazıyı görmek için tıklayınız...

Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Testlerinin Eşik Konsantrasyon Değerlerinin Belirlendi.

Eşik değerler hakkındaki resmi yazıyı görmek için tıklayınız...