Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-2023 Belge Bedelleri
05 Haziran 2023


          10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 384. maddesi “Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne istinaden;
          29.12.2022 tarihli ve 2921 sayılı Makam Oluru ile 2023 yılı sonuna kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen belge bedelleri güncellenmiş ve fiyatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%122,93) artırılmıştır.
          29.12.2022 tarihli ve 2921 sayılı Makam Oluru ile belirlenen Genel Müdürlüğümüz Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında 2023 yılı belge bedellerine  aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Belge Bedeli Makam Oluru

2023 Yılı Belge Bedelleri