Doğrulama Laboratuvarlarının Yetkilendirilmesi Hakkında
16 Ekim 2020

Bakanlığımızca, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği, 27.03.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı ‘İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge’ ile İstanbul 3 nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi tıbbi biyokimya laboratuvarları doğrulama laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. 
Ayrıca ilgili Genelge kapsamında yeni başvuru değerlendirmeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.